Úžasný svet CERNu - cyklus prednášok 25.3.

Vedel(a) si, že vo Švajčiarskom CERN-e pracuje 10 -krát viac technikov ako fyzikov? Bol tam na stáži aj náš študent Anton Pyrtel. Príď sa s ním porozprávať. Prednáška Úžasný svet CERNu II – pohľad technikov a inžinierov sa uskutoční 25. marca 2015, v čase 14:30 – 17:00 v posluchárni CD-300 na FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3. Vstup na podujatie je voľný.

Ako povedal generálny riaditeľ CERNu Rolf Heuer, "Šesť desaťročí je CERN miestom kde ľudia dokážu pracovať spolu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Tvoríme most medzi rôznymi kultúrami tým, že používame jediný univerzálny jazyk, ktorým je veda."

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Univerzita Komenského v Bratislave a Európska organizácia pre jadrový výskum CERN pripravujú 25. marca 2015 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave edukačno-popularizačný prednáškový blok s názvom “Úžasný svet CERNu a jeho výskum – Staň sa súčasťou!”

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa uskutoční jeho druhá časť, s názvom Úžasný svet CERNu II – pohľad technikov a inžinierov. Pôjde o sériu kratších prednášok od ľudí, ktorí v CERNe pracujú na tom, aby všetky experimenty fungovali tak ako majú. Aj oficiálne propagačné materiály tohto svetového strediska pre výskum fyziky uvádzajú, že ,,tam pracuje desaťnásobne viac inžinierov a technikov ako fyzikov – výskumníkov. Prečo? Sú totiž základom všetkých činností v CERNe – aby sme mohli posúvať hranice experimentálnej fyziky, musia inžinieri a technici vytvoriť najlepšie prístroje na svete. '' Cieľom prednášok je upriamiť pozornosť aj na technické študijné odbory, ktoré môžu študenti absolvovať na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Okrem iného sa dozviete aj to, ako sa môžu Slováci do výskumu v CERNe zapojiť.

Prednáškový cyklus Úžasný svet CERNu II – pohľad technikov a inžinierov sa uskutoční 25. marca 2015, v čase 14:30 – 17:00 v posluchárni CD-300 na FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3. Vstup na podujatie je voľný, úroveň prednášok bude prispôsobená poslucháčom.

Karel Šafařík (fyzik, Physics Department, experiment ALICE, CERN): Čo je to CERN a čo tam vlastne robíme? Čo je to CERN? CERN ako svetové stredisko pre fyziku vysokých energii. CERNsky výskum posúva hranice poznania časticovej fyziky. Urýchľovač je základný nástroj časticového fyzika.

Vladimir Bahyl (inžinier, IT Department, CERN): Výpočtová technika tretieho tisícročia. CERN patrí medzi najväčších producentov dát na svete. Oboznámte sa s tým, ako CERN tieto dáta: analyzuje, spravuje, distribuuje (technológiou GRID medzi spolupracujúcimi univerzitami a laboratóriami po celom svete) a v neposlednom rade archivuje (v páskových robotoch) pre budúce generácie.

Peter Lichard (inžinier, Physics Department, experimenty ATLAS a NA62, CERN): Elektronika pre experimenty v CERNe. Úloha inžinierov pri vývoji a stavbe experimentov. Elektronika na spracovanie signálov, zber dát a napájacie systémy v špeciálnych podmienkach experimentu. Príklady detektorov a ako sa robí experiment.

Daniel Valuch (inžinier, Beams Department, CERN): Živý vstup priamo z CERNu o elektronike v urýchľovačoch.

Anton Pytel (študent Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU) Ako sa dostať do CERNu? Anton Pytel bol v r. 2011 v CERNe na stáži na pozícii technical student. Ako sa tam dostal, čo robil a ako sa tam môžete dostať aj vy a aké sú ďalšie možnosti.

Čo je to CERN?

Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) je zameraná na základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky.

CERN vznikla 29. septembra 1954 dohodou dvanástich členských štátov. Dnes ich je dvadsať. Slovensko je členským štátom od roku 1993. Ministerstvo školstva je odborným garantom členstva SR v CERN-e a vykonáva koordináciu a zabezpečovanie účasti slovenských pracovísk.

CERN vlastní najväčšie laboratóriom časticovej fyziky na svete, kde sa zaoberajú výskumom najjemnejšej štruktúry hmoty. Kvôli tomu postavili veľký hadrónový urýchľovač, ktorý umiestnili v podzemnom tuneli v tvare kruhu s obvodom 26,5 km a v hĺbke 50 až 150 metrov pod zemou. Nachádza sa na švajčiarsko-francúzskej hranici, severozápadne od mesta Ženeva.

Návrat na zoznam príspevkov v blogu

Spolupracujeme