Aplikácie takmer všade

Mechatronika je veľmi komplexná so širokým spektrom aplikácií: automobilový, letecký priemysel, farmaceutický priemysel, biotechnológie, energetika, vrtné plošiny, technika pre domácnosť, inteligentné domy a mnohé iné oblasti vyžadujúce multidisciplinárne technické vedomosti.

Budeš profesionál

Mechatronika umožňuje rýchlu a efektívnu tvorbu nových produktov a aplikácií. Patrí medzi priority vlády Slovenskej republiky. Ide o moderný trend inžinierstva 21. storočia. Absolventi – mechatronici sú dnes žiadaní na Slovensku aj v celom svete.

Učenie sa experimentovaním

V našich predmetoch je kladený veľký dôraz na prácu s reálnymi zariadeniami. Snažíme sa, aby študenti mali čo najviac praktických zručností. V rámci bakalárskych a diplomových projektov môžeš priamo prispieť k riešeniu problémov, ktoré si žiada prax.

Lietajúce stroje

V poslednom čase prudko rastie popularita a aj dostupnosť modelov lietajúcich zariadení (dronov vo forme helikoptér, vzducholodí, lietadiel a pod.). Preto je samozrejmosťou, že aj na našom Ústave automobilovej mechatroniky majú možnosť študenti s takýmito systémami pracovať. Je možné sa zaoberať návrhom senzorových systémov a hlavne algoritmov riadenia. Cieľom je vývoj bezpilotných lietajúcich strojov. V praxi takéto zariadenia majú široké využitie v civilnom ako aj vo vojenskom sektore. Buď sú riadené operátorom, alebo pracujú a plnia úlohy plne automaticky, autonómne. Študenti môžu čiastkovo riešiť úlohy ako je udržiavanie výšky, sledovanie pozemných cieľov, či pristávanie a iných. Asi najpopulárnejším zástupcom spomenutých strojov je kvadrokoptéra. Obľúbené sú aj modifikácie s viacerými rotormi. Realizácia riadenia týchto lietajúcich zariadení si vyžaduje široké spektrum zručností ako napr. programovanie, počítačové videnie, modelovanie, riadenie a pod. Študenti s nimi môžu pracovať v rámci ročníkových projektov, bakalárskych a diplomových prác. Na obrázku študenti testujú kvadrokoptéru v telocvični FEI STU.

Levitujúca gulička

Mechatronika je veda o spájaní, o prepojení, pôvodne oddelených vedných disciplín, ktoré môžeme prezentovať aj na riadení levitujúcej guličky.

Levitujúca gulička patrí do kategórie nestabilných systémov - t.j. bez riadenia gulička padne na podložku alebo sa „prilepí“ k elektromagnetu. Príkladom nestabilných systémov je aj známy Segway, prevrátené kyvadlo alebo lietajúci stroj. Levitujúca gulička je mechatronický systém, je vytvorený z elektronickej a mechanickej časti a je signálmi spojený s riadiacim počítačom. Cieľom riadenia je udržať guličku stabilne v nami určenej výške. A túto výšku zmeniť podľa potreby. Algoritmus riadenia, ktorý je treba navrhnúť a potom naprogramovať je náročnejší ako napríklad pri riadení teploty. V tomto prípade nie sme schopní nastaviť polohu guličky ručným ovládaním ( je nestabilná), aj keby sme sa akokoľvek snažili. Potrebný je rýchly procesor, dobre navrhnutý algoritmus a celý regulačný obvod pozostávajúci z elektroniky aj elektromechanických častí.

Spolupracujeme