Študijný plán bakalárskeho študijného programu Automobilová mechatronika pre jednotlivé roky štúdia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. Študent si môže vybrať medzi dvomi zameraniami: Automobilová mechatronika a elektromobilita a Inteligentné technológie a systémy. Legenda používaných skratiek v nasledujúcich tabuľkách:

  • Rozsah: prednášky - cvičenia: P-C (ak je v tejto položke len jedno číslo, ide o konzultáciu)

1.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Anglický jazyk 1 Rovanová Povinný zápočet 0-2 2
Bezpečnosť v elektrotechnike Packa, Kopča Povinný skúška 2-2 6
Základy počítačov Žáková, Balogh Povinný skúška 2-2 6
Matematika 1 Zajac Povinný skúška 4-2 6
Úvod do inžinierstva Kutiš, Paulech Povinný skúška 2-2 6
Telesná kultúra 1 Lackovič Povinný zápočet 0-2 1
Voliteľný spoločenskovedný predmet - vyberá sa 1 predmet
Dejiny techniky Vajda Povinne voliteľný zápočet 2-1 3
Enviromentalistika Pavlovič Povinne voliteľný zápočet 2-1 3
Manažment komunikácie Rovanová Povinne voliteľný zápočet 2-2 3
Voliteľný výberový predmet - možnosť výberu vyrovnávajúceho predmetu pre doplnenie vedomostí zo stredoškolskej fyziky
Úvod do fyziky Bokes Voliteľný zápočt 2-2 2
Spolu 30
Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Algoritmizácia a programovanie Červeňová, Grman Povinný skúška 2-2 6
Anglický jazyk 2 Rovanová Povinný skúška 0-2 5
Elektrotechnika 1 Harťanský Povinný skúška 2-2 6
Fyzika 1 Cirák Povinný skúška 2-2 6
Matematika 2 Marko Povinný skúška 2-2 6
Telesná kultúra 2 Lackovič Povinný zápočet 0-2 1
Spolu 30

2.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Elektrické obvody Harťanský Povinný skúška 2-2 6
Fyzika 2 Bokes Povinný skúška 2-2 6
Matematika 3 Marko Povinný skúška 2-2 6
Mechanika Murín Povinný skúška 2-2 5
Systémy automatického riadenia 1 Huba Povinný skúška 2-2 6
Telesná kultúra 3 Lackovič Povinný zápočet 0-2 1
Spolu 30
Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Mikropočítačové systémy Fuchs Povinný skúška 2-2 6
Dynamika mechatronických systémov Kutiš Povinný skúška 2-2 6
Modelovanie a simulácia v prostredí Matlab Rosinová Povinný skúška 2-2 6
Systémy automatického riadenia 2 Huba Povinný skúška 2-2 6
Telesná kultúra 4 Lackovič Povinný zápočet 0-2 1
Voliteľný manažérsky predmet - vyberá sa 1 predmet
Elektronický marketing Kozáková, Haffner, Kučera Povinne voliteľný skúška 2-2 5
Manažment kvality Žiška Povinne voliteľný skúška 2-2 5
Základy finančníctva Marko, Zákopčan Povinne voliteľný skúška 2-2 5
Spolu 30

3.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Elektrické pohony a servopohony Kozáková, Bélai Povinný skúška 2-2 6
Prvky a systémy v mechatronike Murín Povinný skúška 2-2 6
Stavba automobilov a elektromobilov Goga, Gálik Povinný skúška 2-2 6
Bakalársky projekt 1 Kutiš Povinný klasifikovaný zápočet 0-2 5
Telesná kultúra 5 Lackovič Povinný zápočet 0-2 1
Povinne voliteľný predmet 1 - Zoznam A - vyberá sa 1 predmet
Elektronické systémy automobilov 1) Rosinová, Chamraz Povinne voliteľný skúška 2-2 6
PLC systémy v mechatronike 2) Rosinová, Cigánek Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Programovanie mechatronických aplikácií Žáková, Bisták Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30
Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Senzorové systémy a aktuátory Drahoš Povinný skúška 2-2 6
Bakalársky projekt 2 Kutiš Povinný klasifikovaný zápočet 0-2 5
Bakalárska záverečná práca Kutiš Povinný štátna skúška 0-2 1
Telesná kultúra 6 Lackovič Povinný zápočet 0-2 1
Povinne voliteľný predmet 1 a 2 - Zoznam B,C - študent si vyberá 2 predmety
Procesy pohybu automobilov 1) Huba, Goga, Ťapák Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Komunikačné systémy a siete Drahoš Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Technická diagnostika Goga, Gálik Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Databázové a vizualizačné systémy 2) Žáková, Cigánek Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Voliteľný výberový predmet - vyberá sa 1 predmet
Asistenčné systémy a bezpečnosť Huba, Kocúr, Cigánek Voliteľný skúška 2-2 5
Návrh elektronických zariadení Fuchs, Balogh Voliteľný skúška 2-2 5
Tvorba internetových aplikácií Žáková Voliteľný skúška 2-2 5
Virtuálne prototypovanie Goga, Paulech Voliteľný skúška 2-2 5
Výberový predmet z ústavov FEI STU Voliteľný skúška 5
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Zameranie Automobilová mechatronika a elektromobilita (AUME)
2) Zameranie Inteligentné technológie a systémy (INTS)


Spolupracujeme