Študijný plán inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita pre jednotlivé roky štúdia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. Študent si môže vybrať medzi dvomi zameraniami: Automobilová mechatronika a elektromobilita a Inteligentné technológie a systémy.
Legenda používaných skratiek v nasledujúcich tabuľkách:

  • Rozsah: prednášky - cvičenia: P-C (ak je v tejto položke len jedno číslo, ide o konzultáciu)

1.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Optimalizácia procesov v mechatronike Rosinová Povinný skúška 2-2 6
Elektromobilita Paulech Povinný skúška 2-2 6
Strojové videnie a výpočtová inteligencia Haffner Povinný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet - Zoznam A1 - vyberá sa jeden predmet
Virtuálna a zmiešaná realita Kučera Povinne voliteľný skúška 2-2 6
CAE mechatronických systémov Goga Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet - Zoznam A2 - vyberá sa jeden predmet
Metóda konečných prvkov Paulech Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Vybrané kapitoly z automatického riadenia pre mechatroniku 1) Žáková Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Povinne voliteľný predmet (vyrovnávajúci predmet) pre študentov, ktorí neabsolvovali bakalársky program Automobilová mechatronika alebo Robotika a kybernetika alebo iné štúdium s príbuzným obsahom

Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Metódy číslicového riadenia Kozáková Povinný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet - Zoznam B1 - vyberá sa jeden predmet
MEMS - inteligentné senzory a aktuátory Balogh Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Praktická mechatronika Goga Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet - Zoznam B2 - vyberá sa jeden predmet
Modelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémov Ťapák Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike Kocúr Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet - Zoznam B3 - vyberajú sa dva predmety podľa zamerania
Multifyzikálne procesy v mechatronike 1) Kutiš Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Pohonné systémy a výkonová elektronika 1) Bélai Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Pokročilé informačné technológie 2) Bisták Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Digitalizácia výrobných procesov 2) Cigánek, Haffner Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Povinne voliteľný predmet určený pre zameranie Automobilová mechatronika a elektromobilita (AUME)
2) Povinne voliteľný predmet určený pre zameranie Inteligentné technológie a systémy (INTS)
Výber zamerania je záväzný pre celé inžinierske štúdium.


2.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Diplomový projekt 1 Huba Povinný klasifikovaný zápočet 0-2 6
Autonómne mechatronické systémy Ťapák Povinný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet - Zoznam C1 - vyberá sa jeden predmet
Pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov Kozáková Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Projektovanie a inžiniering mechatronických systémov Drahoš Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet - Zoznam C2 - vyberá sa jeden predmet podľa zamerania
Zdroje energie pre elektromobily 1) Bélai, Gálik Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Multimédiá a telematika pre mobilné platformy 2) Bisták, Kučera Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Výberový predmet - vyberá sa 1 predmet
Inteligentné transportné systémy Rábek, Kocúr Voliteľný skúška 2-2 6
Predmet z ústavov FEI STU Voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Povinne voliteľný predmet určený pre zameranie Automobilová mechatronika a elektromobilita (AUME)
2) Povinne voliteľný predmet určený pre zameranie Inteligentné technológie a systémy (INTS)
Výber zamerania je záväzný pre celé inžinierske štúdium.

Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Diplomový projekt 2 Huba Povinný klasifikovaný zápočet 0-8 18
Diplomová práca Huba Povinný skúška 0-2 12
Spolu 30

Spolupracujeme