Výpočtová inteligencia okolo nás

Výpočtová a umelá inteligencia je dnes všade okolo nás. Rôzne zariadenia spotrebnej elektroniky obsahujú čoraz viac inteligentných senzorov, pomocou ktorých vnímajú svet. Dáta z nich následne treba vyhodnotiť a spracovať, aby zariadenie mohlo inteligentne na tieto podnety zareagovať. K tomuto potrebuješ poznať rôzne techniky, ktoré patria do oblasti IKT v mechatronike.

Rozpoznávanie obrazu v mechatronike

Dôležitou tematikou v rámci mechatroniky a výpočtovej inteligencie je rozpoznávanie objektov v nasnímanom obraze. Napríklad v automobilových a iných výrobách je často potrebné automatizovane zistiť, či daný výrobok spĺňa požadované kvalitatívne požiadavky. Jednou z možností je využitie počítačového videnia a rôznych metód výpočtovej inteligencie.

MODERNÉ CLOUDOVÉ NÁSTROJE OD MICROSOFTU

Vo výpočtovej inteligencii sú veľmi nápomocné cloudové nástroje v rámci balíka Azure. Ide konkrétne o Azure Machine Learning a Microsoft Cognitive Services. Ide o to najmodernejšie, čo vieme v tejto oblasti ponúknuť. Zaujímavým nástrojom pre projekty v Internet of Things je Microsoft Azure IoT Hub/Suite. Tu je možné si celú IoT sieť aj so zariadeniami namodelovať a nasimulovať.

Python a výpočtová inteligencia

V rámci predmetu Strojové videnie a výpočtová inteligencia ťa naučíme základy obľúbeného programovacieho jazyka Python a následne jeho využitie v aplikáciách umelej / výpočtovej inteligencie. Znalosť jazyka Python predstavuje na pracovnom trhu obrovskú výhodu, nakoľko spolu s bohatými knižnicami pre oblasť výpočtovej inteligencie (SciKitLearn, Keras, Tensorflow...) tvori jeden z najpoužívanejších nástrojov v rôznych oblastiach, kde sa dá výpočtová inteligencia využiť. Príjemným faktom je to, že Python má veľmi jednoduchú syntax a obľúbi si ho prakticky každý ;) . Na predmete sa budeš venovať aj neurónovým sieťam a v krátkosti sa pozrieme aj na jeden z najhorúcejších trendov - na deep learning alebo slovensky hlboké učenie. Nachádza široké uplatnenie v aplikáciách pre spracovanie obrazu. Vďaka narastajúcemu používaniu jazyka Python narastá aj počet knižníc, ktoré umožňujú jeho všestranné využitie. Množstvo zhromaždených dát dnes tvoria obrázky a videá. Spracovanie obrazu je atraktívna problematika, do ktorej je možné jednoducho a efektívne preniknúť vďaka množstvu knižníc zameraných práve na spracovanie obrazu. Okrem spomínaných aplikácií viete Python v dnešnej dobe využiť aj na programovanie back-endu webových stránok a aplikácií.
Image source: https://venturebeat.com

Porozprávaj sa so strojom alebo zariadením

Modernou tematikou je implementácia automatizovaných komunikačných botov nielen do softvérových produktov (e-shopy, hlasoví asistenti), ale aj ich zabudovávanie do priemyselných výrobkov, ako sú automobily, priemyselné zdroje alebo domáce spotrebiče. S komunikačným botom sa môžeš rozprávať v ľudskej reči a on následne pochopí tvoje príkazy a ešte ti aj v prirodzenom jazyku odpovie. S takýmto botom prišla ako jedna z prvých na Slovensku spoločnosť Websupport, pomocou ktorého si môžeš zistiť dostupnosť internetovej domény a zakúpiť ju. Momentálne na našom ústave priamo v spolupráci so študentmi vyvíjame univerzálneho komunikačného bota pre e-shop alebo webstránku ponúkajúcu nejaké služby. Takýto bot ti bude vedieť ponúknuť tovar na základe tvojich požiadaviek, či už sa budú týkať kategórie alebo ceny tovaru. Ďalšie zaujímavé využitie výpočtovej alebo umelej inteligencie v mechatronike je pri efektívnom riadení priemyselných procesov, spracovaní obrazu, klasifikácii objektov v ňom a podobne.
Image source: http://dribble.com

Spolupracujeme