STU intenzívne spolupracuje s Volkswagenom

Správa z roku 2014 - Študenti budú môcť zrejme už čoskoro na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave študovať aj program Automobilová mechatronika. Univerzita predstavila akreditáciu Automobilovej mechatroniky ako nového samostatného bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského programu na Fakulte informatiky a elektrotechniky na dnešnom rokovaní s firmou Volkswagen Slovakia (VW SK). Univerzita prebrala s firmou možnosti ďalšej spolupráce.

"Volkswagen Slovakia považuje podporu technického vzdelávania a jeho prepájanie s praxou za jednu z najväčších výziev pre uplatnenie mladých ľudí na trhu práce. Naša spolupráca s fakultami STU ukazuje, ako je možné prax i teóriu úspešne prepojiť," povedal Albrecht Reimold, predseda predstavenstva VW SK. Absolventi STU patria podľa neho každoročne medzi úspešných uchádzačov o zamestnanie v tejto firme. Podľa rektora STU Roberta Redhammera je pre univerzitu dôležitá spolupráca s Volkswagenom. "Indikuje nám oblasti, pre ktoré máme našich študentov pripravovať. Teší nás, že sa vzájomná spolupráca rozšíri a zintenzívni," uviedol rektor.

Cieľom nového programu je pripraviť absolventov, ktorí budú mať vedomosti z elektroniky vhodné pre automobilový priemysel. V súčasnosti je na FEI STU akreditovaný bakalársky program Automobilová elektronika a nadväzný inžiniersky program Aplikovaná mechatronika.

Nový študijný program na FEI STU – Automobilová mechatronika môže byť tiež pokračujúcim vysokoškolským štúdiom pre absolventov novootvoreného kurzu Mechatronik určeného pre absolventov stredných škôl. Bratislavský automobilový závod ho odštartoval v septembri tohto roka v Centre duálneho vzdelávania. Z niekoľko stoviek prihlásených uchádzačov prijal 24, ktorí už začali vzdelávanie podľa vzoru nemeckého duálneho systému. Garantom kurzu je prorektor STU Marian Peciar.

Spolupráca univerzity so závodom odštartovala už v 90. rokoch. Najprv vo forme technickej podpory a vybavenia laboratórií. V súčasnosti spolupracuje VW SK a Strojnícka fakulta STU na spoločnom projekte študijného zamerania Automobilová produkcia. Sylaby odborných predmetov pre tento projekt pripravovali akademici spoločne so špecialistami z automobilky, ktorí študentom aj prednášajú. Časť výučby študenti absolvujú priamo v závode či u dodávateľov. Študijné zameranie prvýkrát otvorili v akademickom roku 2010/2011. V roku 2012/2013 ukončili vysokoškolské štúdium jeho prví absolventi.

V rámci programu IngA – inžinier v automobilovom priemysle spolupracuje VW SK so Strojníckou fakultou, Fakultou elektrotechniky a informatiky i Materiálovo-technologickou fakultou STU. V rámci neho môžu vybraní študenti absolvovať odbornú prax vo VW SK a najlepší z nich získajú aj štipendium. Spoločnosť s univerzitou spolupracuje aj na zadávaní tém bakalárskych, inžinierskych či doktorandských prác.

Zdroj: TASR

 

Návrat na zoznam príspevkov v blogu

Leave a comment

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Plain text

  • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
  • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Spolupracujeme