Experimentuj cez Internet z pohodlia domova

Páčilo by sa ti počas štúdia na univerzite robiť experiment v laboratóriu a realizovať ho z pohodlia domova v čase, ktorý ti najlepšie vyhovuje? Napríklad aj o druhej v noci? Stačí, ak zariadenie bude pripojené k Internetu, či už priamo alebo prostredníctvom iného počítača. Také zariadenia máme.

Ovládaj smartfónom svoj inteligentný dom

Mechatronické zariadenia sú zo svojej podstaty inteligentné, obsahujú procesor a softvér. Potrebujú spojenie s človekom (HMI). Jednou elegantnou možnosťou je pre tento účel využiť smartfón a jeho komunikačné a digitálne technológie napríklad ako displej pre merací prístroj, ako ovládací displej pre zariadenia v domácnosti...

Bol „Internet of things“ stvorený pre mechatroniku?

V dnešnom digitálnom svete prenikol Internet (aj cez Industrial Ethernet) takmer všade. Platí teda: „Kto (čo) nemá webové rozhranie, nie je kamarát!“ Všetky moderné zariadenia treba nastaviť, parametrizovať, konfigurovať a dátovo zjednotiť. Robia to moderní inžinieri a tí majú radi, keď sú ich zariadenia „user friendly“.

"Internet of things" v mechatronike

Pod „webovou stránkou“ si človek zvyčajne predstaví médium, ktoré nám prezentuje nekonečné množstvo užitočných, ale aj menej užitočných informácií. Ďalej nám umožňuje nadväzovať a udržiavať kontakty a priateľstvá pomocou Pokecu alebo Facebooku, prezerať videá na YouTube, odosielať maily cez Gmail, objednávať si ubytovanie cez Booking.com, letenky cez Pelikána, plánovať si trasu dovolenkovej trasy cez Google mapy, atď. Čo má však spoločné mechatronika s webovými technológiami? Na prvý pohľad sa zdá, že nič. Nie je to však úplne pravda. Mechatronickým zariadením je napríklad aj obyčajná sieťová tlačiareň. Najjednoduchší spôsob ako nastaviť jej parametre je využiť zvyčajne vždy dostupné webové rozhranie. Podobným spôsobom sa dá robiť aj nastavenie serveru, resp. virtuálnych prostredí na serveri. Napriek tomu, že všetky nastavenia je možné spraviť aj prostredníctvom príkazového riadku, webové rozhranie to umožňuje spraviť jednoduchším spôsobom a bez znalosti príkazov, ktoré zvyčajne ovláda iba administrátor. V súčasnosti sa je možné čoraz častejšie stretnúť s pojmom „Internet of things“. „Internet vecí“ označuje prepojenie rôznych zariadení s Internetom, pričom môže ísť aj o zariadenia, ktoré bežne používame v domácnosti. Je veľmi pravdepodobné, že komunikácia s týmito zariadeniami sa bude dať spravovať práve pomocou webových stránok. To znamená, že je potrebné sa naučiť, ako je možné si ju pripraviť a to prostredníctvom najnovších technológií. Pomocou webových technológií môžeme zrealizovať aj rôzne animácie, výpočty, grafické prezentácie výsledkov. Zaujímavý projekt našej študentky "IoT liaheň prepelíc" si pozri tu.
Image source: http://smartdatacollective.com

Multimédiá a mobilné platformy

Moderné mechatronické systémy využívajú aktuálne dostupné technológie. Niet preto divu, že na prezentačnej úrovni týchto systémov sa stretávame s prvkami multimédií, v pozadí využívame komunikačné technológie a súčasťou ich riešenia sú často krát aplikácie založené na mobilných platformách. Príkladom môže použitie inteligentného telefónu ako displeja pre vyvíjanú elektrokolobežku alebo ako ovládacieho displeja pre merací prístroj. U nás sa preto naučíte základy tvorby a spracovania multimediálnych prvkov do komplexnej mulimediálnej aplikácie. Pri tvorbe multimédií získate skúsenosti s produktami firmy Adobe, ale aj s voľne dostupnými programami pre multimédiá. Okrem spracovania obrazu, zvuku, animácií sa zoznámite aj s virtuálnou realitou (napr. virtuálne laboratóriá), sieťovými multimediálnymi službami (napr. streamovanie videa) a rôznymi kompresnými technikami (napr. mp3, JPEG, MPEG). Z oblasti telematiky, ktorá spája informatiku a telekomunikácie, sa dozviete o dostupných technológiách spojenia (metalické, optické, rádiové, mobilné, satelitné), príslušných komunikačných protokoloch a sieťových architektúrach. Vaše základy programovania rozšírime o špecifiká sieťového programovania s využitím objektovo orientovaného programovacieho jazyka Java. V oblasti mobilných platforiem získate prehľad existujúcich operačných systémov, základné zručnosti pre tvorbu mobilných aplikácií a vaše úsilie bude zavŕšené vývojom vlastnej mobilnej aplikácie v prostredí Android SDK.

Spolupracujeme