Poď do tímu

Pripravujeme projekt „Inovatívne SMART energeticky úsporné mobilné mechatronické systémy“, ktorý sa zaoberá aplikáciou najmodernejších mikropočítačov do diaľkového monitoringu merania spotreby energie, elektromobility a oblasti biomechatroniky.

Mikroradiče v autách

Súčasné automobily obsahujú niekoľko desiatok rôznych procesorov a mikroradičov. Nie sú len v palubnom počítači, ale aj v diaľkovom ovládaní, v rádiu, v GPS navigácii, riadení klimatizácie, , bluetooth komunikátore, automatického radenia rýchlostí či polohovaní sedadla.

Aplikácie mikroradičov

Aplikácie mikroradičov môžeme násjť aj v ďalších oblastiach. Sú medzi nimi napríklad rôzne bezdrôtové aplikácie, prenosné meracie prístroje, prenosné medicínske prístroje, zabezpečovacie systémy, zariadenia zdrojov obnoviteľnej energie, atď.

Procesory a ich využitie

U nás sa názorne naučíte na prednáškach, aj prakticky, s možnosťou pripravených i vlastných experimentov a aplikácií, sa ako úspešne využiť mikroradič s takou architektúrou a vývojovými prostriedkami, ktoré rešpektujú požiadavky vysokoškolského štúdia, a zároveň zohľadňujú moderné trendy v technickej praxi. Vďaka dlhoročnej dobrej spolupráci s firmou Texas Instruments, a ich podpore vzdelávaniu, bol zvolený moderný mikroradič MSP430. Jeho architektúra a vývojové prostredie, v ktorom je možné písať a ladiť zdrojové kódy, sú koncipované tak, aby odrážali aktuálne požiadavky praxe. Zároveň sú vhodné z hľadiska pedagogiky. Umožňujú prehľadne zadefinovať základné pojmy z tejto oblasti a dávajú študentom do rúk plnohodnotný nástroj pre štúdium a tvorbu algoritmov na báze asemblera aj jazyka C. Prichádzame aj ďalšou novinkou, v súčasnosti stále viac rozšírenými ARM procesormi, spolu so špecializovaným predmetom a novými laboratóriami.

Digitálne signálové procesory a mikroradiče

„Laboratórium DSP a mikroradičov“ je súčasť Ústavu automobilovej mechatroniky, FEI STU v Bratislave, pod dlhoročným vedením doc. Ing. Petra Fuchsa, PhD., s podporou spolopčnosti Texas Instruments. Laboratórium funguje zároveň aj ako súčasť Európskeho školiaceho strediska Texas Instruments. Študenti absolvovaním predmetu získavajú aj „Certifikát o absolvovaní kurzu z programovania mikroradičov“ udeľovaný Európskym školiacim strediskom Texas Instruments pri FEI STU v Bratislave. Pod označením MSP430 vyrába firma Texas Instruments niekoľko rôznych verzií tohto mikroradiča využívaných v rôznorodých aplikáciách. My sa špeciálne venujeme typu MSP430F169. Praktické experimenty umožňujú študentom rozvinúť teoretické poznatky riešením zadaní v jazyku C prostredníctvom profesionálneho vývojového nástroja Code Composer Studio a vývojovej dosky na báze procesora MSP430F169.

Spolupracujeme