Ja a rysovať? Nikdy!

Je to tak! Moderný návrh mechanickej časti mechatronických systémov neprebieha pomocou ceruzky a rysovacích pomôcok. Používame pokrokové softvéry (CATIA, ADAMS, ANSYS,..), ktoré si ľahko osvojíš a výsledok tvojej práce prekvapí určite aj teba.

Mechanika aj v smartfóne?

Mechanika je súčasťou všetkých fyzicky hmatateľných výrobkov. Napríklad smartfón: vibruje, je odolný proti otrasom, má touch screen, atď. Inžinierska mechanika je viac o praktickom návrhu aplikácií a o pochopení princípov dejov vo svete ako o teoretických výpočtoch.

Ústretový pedagogický zbor

Všetci naši učitelia sú veľmi ochotní všetko ti vysvetliť a tešia sa každému záujmu zo strany študenta. Študenti za to získajú zaujímavý projekt, odporúčanie do firiem alebo do zahraničia. Mechatronici sú veľmi žiadaní doma aj v zahraničí.

Počítačové modelovanie a simulácie

Počítačové modelovanie a simulácie sú v súčasnosti fenoménom nielen v inžinierskej praxi, ale aj na pôde vedeckého bádania. Pomocou počítačových modelov, ktoré reprezentujú fyzikálno-matematický opis systémov, je možné riešiť zložité úlohy, kde by bol analytický prístup nesmierne náročný. Pre oblasť mechatroniky sú počítačové simulácie prvou etapou, kde sa získajú informácie o správaní sa systémov. Následne je možný návrh automatického riadenia a tvorba informačných algoritmov pre procesory, ktoré sú mozgom každého moderného mechatronického systému. Všetky tieto vývojové etapy sa pritom dejú vo virtuálnom prostredí moderných softvérov. Vo výučbe v bakalárskom a inžinierskom štúdiu na Ústave automobilovej mechatroniky budeš vo veľkej miere využívať práve počítačové modelovanie a simulácie a to pri tvorbe geometrických 3D modelov, pri analýze pohybu mechanizmov, pri systémoch deformačných, tepelných, elektrických, hydraulických, ale aj multidisciplinárnych. V rovnakej miere budeš využívať aj programové prostredia pre návrh a programovanie riadiacich obvodov, procesorov, mikrokontrolérov a pod.

Viac informácií o modelovacích nástrojoch používaných v mechatronike nájdeš tu.

Spolupracujeme