Projekty na našom ústave

V rámci štúdia môžeš spolupracovať s našim tímom zaoberajúcim sa elektromobilitou. V ponuke je široká paleta tém bakalárskych a diplomových prác, ktoré sa zaoberajú prácou na našich elektrických vozidlách. Počas štúdia tak robíš niečo fakt praktické.

Budúcnosť elektromobility

Prognózy hovoria, že elektromobily ovládnu svet áut v rokoch 2020 až 2050. Už teraz ich môžeš čoraz častejšie vidieť na cestách. Ak budeš šikovný a dobre sa zamestnáš, veríme, že si napríklad taký TESLA elektromobil budeš môcť po štúdiu dovoliť :) .

Nekonvenčné pohony

Na predmete Nekonvenčné pohony automobilov sa všeličo naučíš o alternatívnych pohonoch vozidiel. Dobrý automobilový mechatronik by sa nemal obmedziť iba na znalosť vozidiel s bežným pohonom na benzín alebo diesel. Budúcnosť je v alternatívnych pohonoch.

Elektrická motokára

Na našom ústave sa zrodila myšlienka vyvinúť a postaviť motokáru s čisto elektrickým energetickým systémom, ktorý by zásoboval energiou elektrický systém pohonu. Myšlienka a zámer boli natoľko zaujímavé, že skupina študentov inžinierskeho štúdia Aplikovanej mechatroniky (Bc. Matúš Lukáč, Bc. Dávid Leško a Bc. Radovan Vojvoda) bola ochotná vypracovať diplomové práce, ktoré sa týkali návrhu koncepcie a systémov elektrickej motokáry. Vznikol tak projekt výskumu a vývoja a tri témy na diplomové práce pre daných študentov, ktorí boli vedení pracovníkmi ústavu (Ing. Martin Bugár, PhD., Ing. Juraj Madarás a prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD.), ktorí riešili úlohy výskumu predmetného projektu.

Elektrická motokára bola vyvinutá do termínu obhajob inžinierskeho štúdia. Diplomové práce boli úspešne obhájené a teoretické poznatky boli overené na reálnom produkte. Prvá vyvíjaná elektrická motokára nielenže bola úspešne postavená ale okamih, kedy pred Fakultou elektrotechniky a informatiky sa vlastnou energiou pohla, bol okamihom úspechu a radosti celého tímu.

Elektrický skúter FEITER-1

Túžba po "dotyku" s praxou bola základným stimulom k vzniku myšlienky, ktorej viditeľná podoba dostala názov Feiter 1. Štúdium na vysokej škole je často náročné, ale potreba získania teoretického základu je nepopierateľná. Inžinierske štúdium má navyše prispieť k rozvoju špecifického spôsobu myslenia - k sledovaniu komplexných súvislostí, príčin a dôsledkov. Riešenie úloh z praxe značne prispieva k rozvoj takéhoto myslenia.

Zostrojený elektrický skúter teraz predstavuje jednoduchú platformu, na ktorej je možné realizovať ďalší výskum a vývoj v oblasti elektromobility. V súčasnosti prebieha návrh systému manažmentu pre modul akumulátorov a modul superkondenzátorov. Následne je naplánovaný vývoj nového riadiaceho systému spolupráce týchto modulov.

Zostrojený elektrický skúter získal na veľtrhu EloSys (medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií, v Trenčíne) cenu Ekologický počin roka 2012.

Spolupracujeme