Moderné vzdelávanie

V dnešných časoch je už úplnou samozrejmosťou dopĺňať klasické prezenčné štúdium využívaním online nástrojov, edukačných videí, interaktívnych aplikácií vyvinutých v 3D engine a sociálnych sietí. Pre študentov je takáto výuka atraktívnejšia a využitie spomínaných nástrojov komplexne obohacuje celý výučbový proces.

Korony sa nebojíme!

Naše skúsenosti s nástrojmi online vzdelávania sme naplno zúročili pri pandémii koronavírusu. Aj počas tejto ťažkej doby sme boli pripravení vzdelávať našich študentov vo všetkých oblastiach mechatroniky - automatizácii, informatike, mechanike aj elektronických systémoch. Pre študentov sme pripravili plnohodnotný online rozvrh.

Ideme s dobou

Naša univerzita disponuje licenciami špičkových online vzdelávacích softvérov - Microsoft Teams a Google Classroom. Obidva ponúkajú široké možnosti online prednášok, testovania a tiež rýchlej komunikácie učiteľa so študentov, či už prostredníctvom textového chatu, hlasového hovoru alebo videokonferencie.

Online vzdelávanie mechatroniky

Moderné univerzitné vzdelávanie predstavuje prepojenie klasického kontaktného vzdelávania s internetovými nástrojmi, videami a sociálnymi sieťami. Naše know-how z oblasti online vzdelávania sa počas pandémie koronavírusu ukázalo ako obrovská výhoda. Študentom sme tak vedeli ponúknuť v tejto ťažkej situácii kvalitné vzdelávanie z pohodlia domova a zostavili sme špeciálny online rozvrh. Mnoho našich vedúcich pracovníkov na ústave má bohaté skúsenosti s e-learningom. Už v minulosti, keď ešte rozšírenie internetu a jeho možnosti ani zďaleka nebolo také ako dnes, títo pracovníci vytvárali modernú formu dištančného vzdelávania pomocou online materiálov a výukových kurzov. Dnes tieto skúsenosti spájame s novými technológiami a nápadmi mladých pracovníkov a tak prinášame nové, moderné a atraktívne formy vzdelávania ako napríklad animované edukačné videá alebo interaktívne aplikácie v 3D engine, či aplikácie pre virtuálnu a rozšírenú realitu. Vytvorili sme aj vlastný e-learningový portál, kde integrujeme výučbové materiály vytvorené v rámci rozmanitých projektov na našom ústave.

online chat

Najmodernejšie nástroje od spoločností Microsoft a Google

Veľkou výhodou je, že Slovenská technická technická univerzita v Bratislave má zakúpené licencie na Microsoft Office 365 a Google Suite. V rámci nich môžu študenti získať známy kancelársky balík, prakticky neobmedzený priestor v cloudovom úložisku a podobne. Obidvaja internetoví giganti ponúkajú aj komplexné prostredia pre online výučbu. Pri Microsofte je to Microsoft Teams. Ponúka široké možnosti komunikácie medzi učiteľmi a študentmi a medzi študentmi navzájom, videokonferencie, uverejňovanie študijných materiálov, atď. Používa sa aj v mnohých firmách. Študenti takto získajú aj užitočný soft-skill do zamestnania. Pri druhom zo spomínaných gigantov je to Google Classroom. V spojení s Google Meet a Jamboard takisto ponúka efektívne a na použitie veľmi intuitívne prostredie pre čo najkvalitnejšie online vyučovanie. Na niektorých predmetoch sú využívané aj iné komunikačné nástroje ako napr. Discord. Na streamovanie a archivovanie online prednášok je to YouTube alebo Twitch.

Dynamika mechatronických systémov

Pozri si, ako prebieha výučba predmetu Dynamika mechatronických systémov s využitím písania na virtuálnu tabuľu :) .

Asistenčné systémy a bezpečnosť

V uvedenom videu môžeme vidieť cvičenie, na ktorom vyučujúci pracoval so špecializovaným simulátorom vozidiel.

Senzorové systémy a aktuátory

Vo videu nižšie vidíme cvičenie z predmetu Senzorové systémy a aktuátory.

Študentské práce vytvorené počas koronakrízy

Pozrite si to najlepšie z on-line štúdia predmetov Návrh elektronických systémov (NAVEZ), Digitálne výrobné technológie (DTV) a MEMS Inteligentné senzory a aktuátory (MISA). Všetky výsledky si môžete pozrieť na tejto stránke. Nájdete tam výhradne študentské práce zo spomínaných predmetov. Všetky práce vznikli v letnom semestri 2020 počas mimoriadneho on-line štúdia.

Spolupracujeme