Máš rád vecičky, ktoré fungujú automaticky?

Si na správnom mieste. Potrebuješ spojiť senzory, riadiaci systém, vhodné aktuátory a trochu vedomostí o spätných väzbách a môžeš riadiť prakticky čokoľvek. Môžeš riadiť motor v automobile aj výrobnú linku pri výrobe automobilov. Môžeš riadiť výrobu benzínu alebo plynový kotol v inteligentnom dome. Môžeš riadiť lietajúci stroj alebo vodnú elektráreň alebo biologický proces. Automatické riadenie a spätné väzby sú spoločné pre mechatroniku aj pre automatizáciu.

Spätné väzby robia zázraky. Nauč sa to!

Spätné väzby sme odpozorovali hlavne zo živej prírody a pomocou nich dokážeme „oživiť“ aj neživú prírodu t.j. vyrobiť veci, ktoré majú kvalitatívne nové vlastnosti a fungujú automaticky. Najviac spätných väzieb má človek - napríklad: každá bunka v tele - jej metabolizmus, regulácia teploty, rovnováhy... až po spätné väzby na úrovni ľudskej psychiky, spätné väzby v spoločnosti, v ekonomike (trhový mechanizmus). Platí, že to čo dobre funguje, má dobre „nastavené“ spätné väzby a algoritmus riadenia.

Automatizácia zvyšuje produktivitu práce

Na Slovensku vyrábame 1 milión áut ročne vďaka vysokej úrovni automatizácie. Autá sú plné elektroniky a softvéru. Najviac až 80% inovácií prebieha práve v tejto oblasti. Automobilová veľmoc - Slovensko, potrebuje mechatronikov špecialistov na programovanie a komunikačné technológie, potrebuje mechatronikov špecialistov na inteligentné senzory, pohony a automatické riadenie, mechatronikov, ktorí zvládnu desiatky až stovky mikroprocesorov, ktoré sa v dnešných autách nachádzajú.

Budúcnosť automatizácie a jej ďalší rozvoj

Všetci dnes vidíme, cítime a pozorujeme, že za posledné roky dochádza k dynamickému rozvoju informačných, komunikačných a digitálnych riadiacich systémov, ktoré výrazne menia a vplývajú na kvalitu a spôsob života na našej planéte. Automatické systémy riadenia v integrácii s informačnými a komunikačnými technológiami predstavujú silný evolučný faktor v priemyselných procesoch, bankovníctve, zdravotníctve, komunikáciách, ... jednoducho všade. Využitím automatických systémov riadenia a moderných (najmä inteligentných) metód automatického riadenia možno dosiahnuť vysokú kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť výrobných prevádzok, ich jednotlivých prvkov, systémov a zariadení. Bez automatizácie a ďalšieho vývoja inteligentných metód automatického riadenia nie je možný ďalší rozvoj technológií a systémov.

Štúdium v zameraní Inteligentné technológie a systémy umožní jeho absolventom zamestnať sa bez problémov na domácich a svetových pracovných trhoch ako programátori, projektanti, vývojári či už v oblasti priemyslu alebo v biotechológiách a v službách.

Výučba v zameraní "Inteligentné technológie a systémy"

Na našej fakulte sa výučbe automatizácie venujeme už viac ako 50 rokov. Máme za sebou skúsenosti s množstvom aplikácií v priemysle, energetike, službách a v poslednom čase najmä v mechatronike. Na výučbu v tomto zameraní máme zriadené moderné laboratóriá, ktoré priamo alebo vzdialene prostredníctvom internetu umožnia experimentovať a “hrať sa” s reálnymi laboratórnymi procesmi (pohonmi, hydraulickými systémami, tepelnými procesmi a mobilnými systémami).

Na zvýšenie kvality výučby sa využívajú najmodernejšie podporné programové systémy, ktoré sa dajú priamo pripojiť na riadené procesy a umožňujú ich riadenie v reálnom čase. Výučba v zamerení je zabezpečovaná skúsenými pedagógmi a odborníkmi, ktorí majú dlhoročnú prax a skúsenosti v danej oblasti.

Počas štúdia navštíviš popredné firmy a výskumné a vývojové pracoviská v Bratislave a okolí, ktoré projektujú, vyvíjajú a aplikujú automatické systémy do výrob, automobilov, energetiky a pre ďalšie priemyselné procesy.

Na celom svete sú žiadaní mechatronici, ktorí vedia modelov, simulovať, navrhovať, testovať a diagnostikovať obrovské množstvo mechatronických systémov a ich súčastí.

Spolupracujeme