Druhé kolo prijímacieho konania na bakalársky študijný program Automobilová mechatronika je otvorené do 17. 7. 2020. Stále je teda čas prihlásiť sa na štúdium mechatroniky :) . Dopyt po absolventoch mechatroniky je aj dnes veľký. Na trhu chýba mnoho kvalifikovaných pracovných síl. Široké možnosti, ktoré ti ponúka mechatronika, ti zaručujú istotu perspektívneho zamestnania. Informácie o druhom kole nájdeš tu: https://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/druhe-kolo-prijimacieho-konania-na-bakalarske-studium-1.html?page_id=5466


Prečítaj si o nás viac ;)

Spolupracujeme